آ

 • آذرفام، مهدیه سادات تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب گیلاس، انگور قرمز و زرشک [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیم بانکی، میترا اثر استفاده از عصاره چای سبز بر پایداری اکسیداتیو، خواص فیزیکی‌شیمیایی و حسی مارگارین صبحانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 97-116]
 • ابراهیم زاده، محمد ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سرب و کادمیوم در ماهی سرخو (Bloch, 1790 Lutjanus erythropterus ) در بندر امام حسن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 117-128]
 • احمدی، سعید ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سرب و کادمیوم در ماهی سرخو (Bloch, 1790 Lutjanus erythropterus ) در بندر امام حسن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 117-128]
 • اسحاقی، محمدرضا اثر بتاگلوکان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]
 • اسحاقی، محمد رضا اثر جایگزینی شکر با شیره خرما و شیره انگور بر خواص رئولوژیکی خمیر و ویژگی های فیزیک و شیمیایی نان فطیر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 193-212]
 • اسداللهی، سیمین اثر بتاگلوکان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]
 • اسداللهی، سیمین اثر استفاده از عصاره چای سبز بر پایداری اکسیداتیو، خواص فیزیکی‌شیمیایی و حسی مارگارین صبحانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 97-116]
 • اسداللهی، سیمین مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا، پرسیکا آخانی و پرسپلیتانا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]
 • اسدالهی، سیمین تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب گیلاس، انگور قرمز و زرشک [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]
 • اسدالهی، سیمین افزودن استویا به فرمولاسیون کیک روغنی و بررسی اثرات آن بر زمان ماندگاری و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-47]
 • اعیانی فرد، سعیده تأثیر اندازه ذرات فیبرگندم بر خواص کیفی شیرینی لایه‌ای تخمیری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 17-27]

پ

 • پذیرا، عبدالرحیم ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سرب و کادمیوم در ماهی سرخو (Bloch, 1790 Lutjanus erythropterus ) در بندر امام حسن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 117-128]
 • پوراحمد، رضوان تولید نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب انگور قرمز و عصاره مالت [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • پوراحمد، رضوان امکان تولید و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه کنسانتره آب سیب و عصاره مالت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 151-172]

خ

 • خورشیدپور، بیژن تأثیر اندازه ذرات فیبرگندم بر خواص کیفی شیرینی لایه‌ای تخمیری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 17-27]
 • خورشیدپور، بیژن افزودن استویا به فرمولاسیون کیک روغنی و بررسی اثرات آن بر زمان ماندگاری و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-47]
 • خورشیدپور، بیژن اثر جایگزینی شکر با شیره خرما و شیره انگور بر خواص رئولوژیکی خمیر و ویژگی های فیزیک و شیمیایی نان فطیر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 193-212]

ر

 • رجایی، پیمان امکان سنجی استفاده از میکروکپسولهای آلژینات حاوی ویتامین D و بیفیدوباکتریوم لاکتیس جهت تهیه کره پروبیوتیک ویتامینه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-150]
 • رحمت زاده، بهزاد مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا، پرسیکا آخانی و پرسپلیتانا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]
 • رحیمی‌مجد، حسین تولید نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب انگور قرمز و عصاره مالت [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • رضایی، مهشید افزودن استویا به فرمولاسیون کیک روغنی و بررسی اثرات آن بر زمان ماندگاری و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-47]
 • رضایی، مهشید بررسی تأثیر عصاره و فیبر گندم بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و حسی آب پرتقال طی زمان نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]

ز

 • زارعی، فاطمه بررسی تأثیر عصاره و فیبر گندم بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و حسی آب پرتقال طی زمان نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • زرگری، کاوه امکان سنجی استفاده از میکروکپسولهای آلژینات حاوی ویتامین D و بیفیدوباکتریوم لاکتیس جهت تهیه کره پروبیوتیک ویتامینه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-150]
 • زند، نازنین اثر استفاده از عصاره چای سبز بر پایداری اکسیداتیو، خواص فیزیکی‌شیمیایی و حسی مارگارین صبحانه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 97-116]

س

 • سراقی، سحر امکان سنجی استفاده از میکروکپسولهای آلژینات حاوی ویتامین D و بیفیدوباکتریوم لاکتیس جهت تهیه کره پروبیوتیک ویتامینه [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-150]

ش

 • شیبانی، فریبا اثر بتاگلوکان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]

م

 • محبعلی، ملیکه اثر جایگزینی شکر با شیره خرما و شیره انگور بر خواص رئولوژیکی خمیر و ویژگی های فیزیک و شیمیایی نان فطیر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 193-212]
 • مصطفی، زهرا افزودن استویا به فرمولاسیون کیک روغنی و بررسی اثرات آن بر زمان ماندگاری و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-47]
 • موسوی، سید عبدالمجید ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سرب و کادمیوم در ماهی سرخو (Bloch, 1790 Lutjanus erythropterus ) در بندر امام حسن [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 117-128]

ن

 • ناصری، عطیه امکان تولید و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه کنسانتره آب سیب و عصاره مالت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 151-172]
 • ناطقی، لیلا افزودن استویا به فرمولاسیون کیک روغنی و بررسی اثرات آن بر زمان ماندگاری و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 29-47]
 • ناطقی، لیلا بررسی تأثیر عصاره و فیبر گندم بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و حسی آب پرتقال طی زمان نگهداری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • ناطقی، لیلا مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا، پرسیکا آخانی و پرسپلیتانا [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 173-191]

ه

 • هاشمی روان، مهناز تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب گیلاس، انگور قرمز و زرشک [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]
 • هاشمی روان، مهناز تأثیر اندازه ذرات فیبرگندم بر خواص کیفی شیرینی لایه‌ای تخمیری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 17-27]
 • هاشمی روان، مهناز تولید نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب انگور قرمز و عصاره مالت [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • هاشمی روان، مهناز امکان تولید و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه کنسانتره آب سیب و عصاره مالت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 151-172]

ی

 • یحیایی صوفیانی، زهره تأثیر اندازه ذرات فیبرگندم بر خواص کیفی شیرینی لایه‌ای تخمیری [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 17-27]